Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Peter Balog

Nikola Tesla čarodejník

Zo všetkých legiend o Nikolovi Teslovi, patrí k  najzaujímavejšim správa o  jeho čarodejnom elektrickom aute, ktoré  jazdilo pomocou  malej čiernej krabice, ktorá získavala voľnú energiu  z okolitej prírody. Auto nevyžadovalo benzín. Nakoniec, bolo by pekné, keby sme dnes pri permanentnom  zdražovaní  benzínu mohli zopakovať Teslov úspech. Ale je to možné?

Celý článok

TITANIC, najväčší poistný podvod!

„Blíž k Tebe, Bože môj...“  Melódia  tejto podmanivej piesne sprevádzala zúfalcov hľadajúcich záchranu v ľadovom objatí mora,  počas drámy potopenia Titaniku, ktorá trvala necelé tri hodiny. Titanik klesol ku dnu v najhlbšej časti oceánu. A  pretože radista vysielal chybné súradnice miesta katastrofy, nemohla prísť Titanicu žiadna loď na pomoc. Z 1 500 až 1 800 pasažierov,   sa  záchránilo  700 stroskotancov, ktorých na smrť unavených  vylovila loď Carpathia. Každý z prežijúcich skazu Titaniku už zomrel, tak prečo sa zaoberať touto tragédiou?

Celý článok

Kam zmizli Chazari?

Keď Rusko ako jednotný štát ešte nejestvovalo, v dávnych predkresťanských časoch, pred viac ako tisíc rokmi, v nížinách Volgy medzi Čiernym a Kaspickým morom, jestvovalo bohaté a silné chazarské chánstvo.  Chazari  žili ako polokočovnici, no pritom mali na tú dobu veľké mestá. Obchod so „živou silou“, teda otrokmi, dnešnou rečou „ľudskými zdrojmi“bol ich hlavnou špecializáciou. Kvôli doplneniu zásob Chazari často robili nájazdy na slovanské kmene a zmocňovali sa zajatcov kvôli ich predaju do otroctva

Celý článok

Čo ľudia najviac ľutujú na smrteľnej posteli ?

Nedávno sa mi dostal do rúk zoznam piatich hlavných ľútostí, ktoré umierajúci vyjadrujú na smrteľnej posteli od zdravotnej sestry, ktorá roky pracovala  s umierajúcimi ľuďmi. Všetky boli o nenaplnených snoch, ktoré môžme mi žijúci naplniť, pokiaľ dokážeme  zmeniť svoj postoj samých k sebe a druhým ľuďom a zvlášť k našim blízkym a priateľom.

Celý článok

Tajomná planéta Nibiru sa blíži k Zemi!

Najslávnejšia z planét slnečnej sústavy, nazývaná Babylončanmi Marduk, podľa svojho boha vojny, bola známa aj starovekým Mayom ako Nibiru, čo znamená v preklade  „skriženie neba a zeme“. Táto planéta  na rozdiel od 9 planét našej slnečnej sústavy, ktoré obiehajú okolo Slnka v smere hodinových ručičiek,  obieha opačne a po  niekoľkonásobne väčšej ekliptike. Nibiru je  5 razy väčšia ako Zem a obieha ju   každých  3600 rokov. Podľa starých Mayov,  by sa mala Nibiru vrátiť k Zemi v roku 2012 a natrvalo ovplyvniť a skrížiť  budúcnosť Zeme. Nevediac akým spôsobom, preto ich kalendár končí v roku 2012.
Celý článok

Poučenie z dejín Slovenska

Niekomu stačia k pochopeniu dejinných súvislostí encyklopedické heslá, či chronológie. Iní sa uspokoja  s interpretáciou prameňov, teórií a konštrukcií. Okruh zachovaných prameňov je však úzky a nemá vždy tú výpovednú hodnotu, ktorú by sme potrebovali. To platí ako pre prvotné osídlenie starých Slovanov, aj pre  Veľkomoravskú ríšu, ako aj  neskoršie storočia Uhorského kráľovstva. K pochopeniu obdobia 1. až 10. storočia nám  pomohlii archeologické vykopávky. Z 11. - 12. storočia máme niekoľko sto kusov listín a to nielen týkajúcich sa Slovenska, ale aj celouhorského rámca. V neskorších storočiach tento počet narastá geometrickým radom a pribúdajú k nim ďalšie typy prameňov ako sú kroniky,listiny, spisy , kráľovské bully. Tie však  čítala len úzka skupina vzdelancov,  farárov, učiteľov, ktorí ich čiastočne prenášali na svojich farníkov. Poddaní pri každodennej namáhavej práci, aj keby vedeli čítať a písať,  nemali  na to čas.

Celý článok

Stránka 6 z 10