Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Peter Balog

„Pacta sunt servanda“ v spore Gabčíkovo – Nagymaros

gabcikovo„Pacta sunt servanda“ /zmluvy sa dodržiavajú/, zásada v oblasti zmluvného práva, sa stáva opäť skúšobným kameňom   maďarsko slovenských  susedských  vzťahov. Bývalé Československo a Maďarská republika uzavreli v roku 1977 Zmluvu o výstavbe a prevádzke sústavy vodných diel  (SVD) Gabčíkovo-Nagymaros . Zmluva definuje výstavbu a prevádzku SVD stranami ako „spoločnú investíciu“. Podľa preambuly , sa SVD malo dosiahnúť „všestranné využívanie porodného bohatstva Dunaja v úseku Bratislava – Budapešť pre rozvoj vodného hospodárstva, energetiku, dopravu, poľnohospodárstva a ´ďalších odvetví národného hospodárstva  zmluvných strán“. Základným cieľom spoločnej investície bola výroba elektriny z vody, zlepšenie plavby na príslušnej časti Dunaja a protipovodňová ochrana brehov.

Celý článok

Chrám a lóža

Autorská dvojica Michael Baigent a Richard Leigh vo svojej najnovšej práci zostávajú verní svojej povesti a púšťajú sa do témy, s ktorou sa tradične spája viac mýtov, legiend a klebiet ako doložených faktov a spoľahlivých informácií: vývoj slobodomurárstva. Trúfam si povedať, že o slobodomurároch ešte nikdy nebolo publikovaných toľko objasňujúcich poznatkov ako práve v knihe Chrám a lóža.

Celý článok

Uctievanie Tammúza raz a navždy skončí

piazza_san_pietro_citta_del_vaticanoNoach mal troch synov. Sema, Chama a Jafeta. Cham po potope splodil Kúša a ten splodil Nimroda. Nimrod, lovec zvierat aj ľudí, zjednotil obydlia sveta do miest a v  otvorenom odpore proti Bohu vybudoval babylonskú vežu. Babylon, čo v preklade znamená zmätok charakterizuje fakt, že Satan vždy chcel, aby mali ľudia zmätok v tom,  ako  uctievať Boha podľa pravdy. Historici súhlasia s Bibliou, že babylonské náboženstvo nebolo v žiadnom prípade pôvodným náboženstvom. Bolo však tým prvým, ktoré sa od pôvodného odklonilo. Jedným z objektov uctievania v Babylone bola Semiramis, matka s dieťaťom. V náručí držala syna Tammúza (Ez.8 :14). Ale ako k tomu došlo?

Celý článok

Slávite Veľkú noc alebo Pánovu večeru?

800px-ltima_cena_-_da_vinci_5V tomto období sa židia aj kresťania  vracajú ku koreňom svojej viery.  Pre kresťanov toto úsilie nevyviera len zo snahy napodobňovať starobylé zvyky, ale je snahou napojiť sa na bohatstvo a základ viery prvotných kresťanov, ktorí boli zväčša židmi. Vo svojom uctievaní predsa  nemôžu zabudnúť, že obdržali  zjavenie Starého zákona prostredníctvom národa , s ktorým Boh vo svojom nezmerateľnom milosrdenstve uzavrel Starú zmluvu. Kresťania  vedia, že  berú silu z koreňa ušľachtilej olivy, na ktorú sú naštepení  ako  ratolesti planej olivy.  Porovnajte s listom   Rimanom  11 kapitoly  17 – 24 verša.
Celý článok

Uhorsko nie je Maďarsko!

Bol čas, keď v Uhorsku nebol ani jeden maďar. Situácia sa zmenila až príchodom utečencov z Chazárie. Prišli do Karpatskej kotliny spoločne. 128 rodín chazarskej šľachty spolu s ich maďarskými bojovníkmi. Písal sa rok 897 n.l., keď vyhnanci z  Chazárie,  požiadali  kráľa Svätopluka, či by mohli na svojej ceste na západ, prezimovať na území jeho kráľovstva. Počas prezimovania, sa im v povodí rieky Tisy tak zapáčilo, lebo im veľmi pripomínala rodnú krajinu, že sa rozhodli zostať a ponúknúť svoju pomoc a ochranu ľudu, o ktorom si všimli, že rád pracuje na svojich poliach.

Celý článok

Aký je rozdiel medzi PENTOU a ŠTB ?

pentaGorilie protesty odhalili podobnosť PENTY s ŠTB. Nielen preto, že bezpečnostným poradcom PENTY, je bývalý vysoko postavený šéf ŠTB pre boj s vnútorným nepriateľom štátu Alojz Lorenc, ktorý ako  jediný odsúdený za zásah proti demonštrujúcim študentom 17. Novembra  1989 v Prahe, sa vyhol trestu útekom na Slovensko. Ale tiež preto, že spoločníkmi PENTY sú bývalí priatelia a spolužiaci, synovia vysoko postavených  ŠTBákov, ktorí sa poznajú ešte zo škôl v bývalom Sovietskom zväze, do ktorých spolu chodili. Po „kabátovej revolúcii“ im stačilo len prehodiť  kabáty, využiť kontaky a začať podnikať..

Celý článok

Stránka 4 z 11