Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Výlet: Náučný chodník NPR Humenský Sokol

Ďalšiu tohtoročnú jarnú turistickú prechádzku si členovia najstaršieho michalovského Klubu slovenských turistov Turista (NM KST T) www.kst-turista.sk naplánovali do už v názve spomenutej Národnej prírodnej rezervácie (NPR) vyhlásenej v r. 1980, ktorá má mimoriadne biologické hodnoty.Výletovať začali z 35-tisícového okresného mesta na juhu Horného Zemplína Humenného. Ešte len ako obec sa spomína až v roku 1322, hoci dané územie bolo osídlené už v dobe kamennej. Súčasnou historickou zaujímavosťou priamo v centre je niekdajší renesančno-barokový kaštieľ zo 17. storočia, dnes Vihorlatské múzeum, a hneď vedľa v parku expozícia ľudovej architektúry (skanzen).„Menšia“ polovička osadenstva prešla cez pekne upravenú obec Jasenov s približne 1200 usadlíkmi, o ktorej sa prvýkrát píše v r. 1279, v závere ktorej je veľmi pekné detské ihrisko s rôznymi mechanickými „hračkami“.Vkročili do údolia Jasenovského potoka medzi Humenskými vrchmi, s dominantou – zrúcaninou hradu „Castrum Jazenov a NPR Humenský Sokol, ktorý dookola obchádzali. Prehupli sa cez lúčnaté sedlo Baďov zaliate žltým kobercom púpavy, obkolesené viacerými posedmi a už sa im vynára pred očami skipark - lyžiarske stredisko na severnom svahu kopca Chlm (495 m n. m.). No aj čistučká dedinka Chlmec s niečo viac ako 500 obyvateľmi, ktorá sa skoro celá belela zakvitnutými čerešňami.Písomný záznam o nej je prvýkrát z roku 1451 pod názvom Helmeczke, či Chomec. 15. 11. 1944 bola vypálená. Zhruba 10 km okruh „uzavrel“ v mestskej časti Podskalka „iákajúci“ somárik - albín.Druhá početnejšia a zdatnejšia grupa na čele s najaktívnejším mladým turistom v NM KST T Tomáškom a maskotom klubu fenkou Dadou si to z mestskej časti pod Sokolejom prudším výstupom vyšľapla najprv na Sokol (404 m n. m.) a potom po hrebeni na Červenú skalu (447 m n. m.). Celá ŠPR zakvitnutá jarnou kvetenou blahodárne pôsobila na oko pozorovateľa. Nepríjemný pre obidve „kompánie“ bol však silný, miestami až prudký, kupodivu južný vietor.Čerstvá rozpučaná jarná zeleň v okolitých lesoch však mnohokrát vynahradila „podúvajúci“ vetrík.
Anton Hasák, predseda KST Turista Michalovce