Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Pozvánka na jubilejný 20. ročník nohejbalového turnaja na Zemplínskej šírave

nohejbal

Propozície XX. ročníka turnaja v nohejbale

 

MEMORIÁL 2015

 

1. TERMÍN: 29. august 2015 (sobota)

 

2. USPORIADATEĽ: Nohejbalový klub Zalužice a Obec Zalužice

 

3. MIESTO: ihriská Vojenskej zotavovne (hotel Granit) na Zemplínskej Šírave, Kaluža

 

4. PREZENTÁCIA: 8,00 - 8,30 na ihriskách Voj. zotavovne (hot. Granit)

 

5. ÚČASTNÍCI:

Prihlásené a organizátorom akceptované družstvá (kategórie:

dvojice – registrovaní, dvojice – amatéri, jednotlivci – registrovaní,

jednotlivci – amatéri). Žiadame družstvá svoju účasť v turnaji

(aj menovite) záväzne potvrdiť do 24.08.2015 organizátorovi!

 

6. DISCIPLÍNA: Hlavný turnaj sa hrá v tomto ročníku v dvojiciach! Po jeho skončení sa bude hrať aj turnaj jednotlivcov.

 

7. HRACÍ SYSTÉM: Základná časť sa hrá v skupinách systémom každý s každým (4-členné, resp. 5-členné skupiny - podľa počtu prihlásených družstiev) na 2 hrané sety do 11 bodov. Minimálne dve najlepšie družstvá z každej skupiny postupujú – ďalší systém bude upresnený až po prihlásení družstiev.

 

8. PRAVIDLÁ: Hrá sa podľa pravidiel nohejbalu SNA pre hru dvojíc (dva dopady), v zákl. skup. pri systéme každý s každým na dva hrané sety (set sa hrá do 11b.), vo vyraďovacej časti pri k.o. systéme na dva víťazné sety (3. set od stavu 3:3).

O poradí v zákl. skupinách rozhoduje: 1. vyšší počet bodov, 2. v prípade rovnosti bodov vzájomný zápas, 3. rozdiel setov zo všetkých zápasov

9. CENY: Prvé 3 dvojice a jednotlivci budú odmenené vecnými cenami.

10. ROZHODCOVIA:

Na prvé zápasy budú delegovaní usporiadateľom a v ďalších zápasoch rozhoduje družstvo, ktoré prehralo.

11. OBČERSTVENIE:

Zaistené v dejisku konania podujatia (minerálka, kofola, pivo, chlebíčky, klobása alebo párky).

12. STRAVOVANIE:

Obed pre všetkých účastníkov (sobota 29.08. o cca 15,00 hod) bude hradený usporiadateľom.

13. ŠTARTOVNÉ:

4 €/účastník – 1 osoba

 

PREDBEŽNÝ ČASOVÝ ROZPIS:

08.00 - 08.30: Prezentácia
08.30 - 11.30: Turnaj dvojíc - zápasy v základných skupinách
11.30 - 12.30: Zápasy play-off a finále
12.30 - 14.15: Turnaj jednotlivcov - zápasy v základných skupinách
14.15 - 15.00: Zápasy play-off a finále.
Od 15.00: Vyhlásenie konečných výsledkov podujatia, obed, priateľské posedenie  

 

 

                 Viac info:   www.nkzaluzice.sk