Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Neplánovaná turistická akcia pod názvom ČIKOT

Počasie od rána prialo, slnečno a okolo 22 ºC, takže nič nestálo v ceste navštíviť úplne nové miesto, čo ešte skoro nikto zo zúčastnených nemal možnosť vidieť, a k videniu bolo toho ozaj dosť, no kto nie je bázlivý, pustí sa aj do nepoznaného prostredia. Najprv vodná nádrž na Turskom jarku a hneď za ňou obec Oreské, spomínaná už v roku 1358. Archeologický materiál z doby bronzovej, ranej doby železnej a nálezy staroslovanskej hradištnej kultúry napovedajú o starom osídlení. V stredoveku to bola poddanská osada patriaca šľachticom z Michaloviec. Nasledoval kameňolom, "protiatómový kryt", pekný  hustý les, pramene, travertín a vyhliadkové miesto na rúbanisku odkiaľ bol úchvatný výhľad ponad mesto Strážske až po Slánske vrchy. Prvou zastávkou bol nenápadný skalistý kopec Čikot (230 m n. m.) s lavičkami a studničkou, v okolí s chutnými lesnými jahodami. Neskôr pokračovali cez Mochovú lúku k travertínu ! (TRAVERTIN. Vápencová usadenina z vysokominerálneho prameňa.) Tam sa dlhšie zdržali a podľa skamenelín v travertíne hádali o čo pôvodne mohlo ísť, väčšinou sa zhodli, že ide

o pozostatky rastlín. 

jvm1001

Od travertínu sa vybrali na spiatočnú cestu lesnou asfaltkou do Oreského. Popoludňajšiu teplotu pri bezoblačnej oblohe viac ako 28 ºC v tieni zmierňoval podúvajúci vetrík dotvárajúci dobrú náladu všetkých prítomných na úspešnej necelých 10 km dlhej túre.

 jvm1004jvm1008jvm1010jvm1011jvm1012jvm1014jvm1024jvm1029jvm1025Čikot Mochová lúka 6 6 2015

 

 

 

A. Hasák, M. Baraniak

KST Turista Michalovce