Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Bukovské vrchy – Ďurkovec

            P6281044

Početnejšia skupina členstva začala túru z najvyššie položenej obce v tejto oblasti Runiny (560 m n. m.) usadenej v lone Bukovských vrchov v Runinskej kotline z každej strany obkolesenej poväčšine listnatými lesmi. Nad obcou, ktorá je prvýkrát písomne doložená r. 1568 sa nachádza lokalita takzvané Tri studničky s liečivou vodou, ktorou sa naši samozrejme občerstvili. Nepretržite trojkilometrové stúpanie s prevýšením cez 600 m v závere dosť prudké a sú na Ďurkovci (1188 m n. m.) hrebeňovom to kopci. V jeseni 1944 sa Červená armáda skoro dva mesiace bezúspešne pokúšala prekonať tento zo zákopov nemcami dobre bránený hrebeň. Celý masív Bukovských vrchov je husto zalesnený, no vrcholové lúky takzvané poloniny (odtiaľ aj názov NP) však umožňujú nádherné výhľady, či už na sever do Poľska, či na juh k nám. Pohodová hrebeňovka východným smerom a čochvíľa sú na ďalšom kopci – Riabej skale (1199 m n. m.) kam smerovali aj kroky menej početnej skupiny členov štartujúcej z najvýchodnejšej usadlosti u nás – Novej Sedlice (410 m n. m.). Na posledných deviatich kilometroch cez údolie Zbojského potoka, ktorý mali z vrcholu ako na dlani, do cieľa v Novej Sedlici, najprv serpentínou potom nenáročným klesaním si urobili zopár zastávok. Prvá pri ľúbeznej lesníckej chate „Grófske chyžky“ ďalej pri utešenom rybníku na „Mlákach“ schovanom v tieni okolitého lesa, no postáli aj pri sedem metrovej drevorezbe ženy – Medovej babe vedľa zrubového včelína. Je to pamiatka na Žofiu Maťašovskú, ktorá tu pred viac ako osemdesiatimi rokmi dorábala veľmi kvalitný med známy po celej Európe. Prešli aj popri stĺpiku turistickej orientácie, no tak ako minule ani teraz tam žiadna orientačná tabuľka nebola iba osamotený „hríbik“ na vrchole.

            Pobyt v lone panenskej prírody, kde žije okrem inej zveriny aj rys, vlk, či medveď, ba iba tu v NP má zastúpenie i zubor hrivnatý, najväčší voľne žijúci cicavec (okolo 900 kg) u nás, dáva nezabudnuteľný zážitok, ktorý ešte znásobilo ideálne teplé 23 ºC bezoblačné počasie takže Gaudeamus igitur!

 P6281059

 

Anton Hasák

predseda KST Turista Michalovce

P6281086P6281089P6281111P6281120P6281121P6283344P6283345