Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

História sa stále mení, istá je len budúcnosť

 

K turisticky k najzaujimavejším  destináciam   medzi gréckymi ostrovmi, patrí  ostrov Patmos. Plavia sa k nemu lode z ostrovov Samos a Kos. Cesta loďou, pohodlným katamaranom  trvá necelé dve hodiny. Ostrov má malý prístav Skala, do ktorého sa  zaoceánske lode nezmestia. Bežní turisti, milovníci krás gréckych ostrovov, ale zvlášť  kresťania z celého sveta, sa tu stretávajú na azda najzaujimavejšom mieste, kde si história podáva ruky s  budúcnosťou. V čom?

img_7001

 

Každý kto čítal Bibliu vie, že na ostrove Patmos dostal apoštol Ján od vzkrieseného Krista  sedemnásť videní, ktoré  zapísal do knihy známej pod názvom Apokalypsa,  po slovensky Odhalenie alebo Zjavenie. Budúcnosť ľudstva,  zapísal  podľa miestnej  tradície  v jednej z jaskýň nachádzajúcich sa na úpätí vrchu  Chora. K jaskyni vzdialenej iba dva kilometre od prístavu  Skala, vás vyvezie autobus po kľukatej ceste. Jaskyňa patrí ortodoxnej gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá  ju stráži ako oko v hlave. Okolo  jaskyne  vybudovala  komplex budov. V samotnej jaskyni sa nachádzajú len ikony zobrazujúce svätého Jána ako dostal  Zjavenie a typická výzdoba a zariadenie, ktoré poznáme z paravoslávnych chrámov , ako sú svietníky, lampáše, a skromný obetný stôl pre kňaza s pár stoličkami. V jaskyni je zákaz fotenia.

 

img_6914

 

Hlavné centrum návštev zahraničných turistov smeruje o dva kilometre vyššie do areálu pevnosti, ktorá bola postavená  v jedenástom storočí v období, v čase  križiackych výpravy  do Jeruzalema. Na vrchu Chora sa nachádza komplex budov s pravoslávnym chrámom, kde sú ubytovaní kňazi. Z pohľadu pravoslávnych veriaci je práve toto miesto  Novým Jeruzalemom, ktoré radi navštevujú turisti zvlášť z krajín bývalého Sovietského zväzu. Niektorí z nich tu podstupujú pravoslávny krst. Neveriaci vám zase povedia,  že si na tieto miesta chodia dobíjať auru.

 

img_7003

 

Okrem časti pevnosti s  chrámovými priestormi, sa môžu turisti poprechádzať po kľukatých uličkách úpätia vrchu Chora a obdivovať architektúru krásne vybielených domčekov, ktoré slúžia ako hotelový komplex pre turistov, ktorý sa chcú zdržať na ostrove  dlhšie ako jeden deň. Z vrchu Chora, sa  môžete pokochať krásnou scenériou ostrova Patmos a potom zísť pešo štyri kilometre po starej ceste  do prístavu Skala, plnom obchodíkov a taverien, a nakúpiť si spomienkové predmety, z ktorých najzaujímavejšia je väzba knihy Zjavenia, v gréčtine ale aj iných jazykoch.

 

 

 

V čom sa teda história snúbi z históriou? Kto čítal knihu Zjavenie, vie že apoštol Ján napísal v jednom z videní v šiestej kapitole Zjavenia v skratke  históriu sveta v čase druhého príchodu Krista.Videnie štyroch  apokalyptických jazdcov, sa začína jazdou víťazného Krista na bielom koni, za ním nasleduje jazdec na červenom koni, ktorý vzal svetu mier od roku 1914, tretí jazdec drží v rukách váhy,   predstavuje hlad a  potravinovú nedostatočnosť v čase konca sveta. Jazdu uzatvára chorobný popolavý kôň predčasnej smrti následkom morových epidémii ľudstva, napriek  medicíne, ktorá namiesto uzdravenia zabíja. Za nimi kráča Smrť a zberá obete vojen, hladu, a predčasne úmretých. Nepripomína nám to dnešok?

 

 

Jazda apokalických jazdcov v svojich obludných rozmerov zahŕňa celý svet. Nikdo sa nemôže vyhnúť ich divokej jazde. Ich jazda sa dotýka každého. Východisko sužovanému ľudstvu, však dáva  len jazda víťaza nad svetom,  Kráľa kráľov a Pána pánov o príchod vlády, ktorej  sa veriaci modlia v známej modlitbe Otčenáš. Tak sa histótria stále mení, istá je len budúcnosť!

 

 

 

Peter Balog

 


Unable to find the source directory (/var/www/mboka/michal1.sk/web/images/obr/ostatne/vlado/grecko2/), please check if your source directory exists