Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Otvorený protest proti starému vedeniu SZLH

My fanúšikovia najobľúbenejšieho slovenského športu verejne a s plnou vážnosťou vyhlasujeme a organizujeme PROTEST ZA VÝMENU VEDENIA V SLOVENSKOM HOKEJI. Pozývame všetkých ľudí na verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 24. júna pri zimnom štadióne v Bratislave a pri hoteli DoubleTree by Hilton. Začiatok protestu je naplánovaný na obed 24. júna, kde sa aktívnym a nenásilným spôsobom budeme snažiť presviedčať okoloidúcich, aby podporili našu snahu o zmenu. Rozdávať budeme kresby súvisiace s hokejom, ktoré nám posielajú detí z celého Slovenska.

Priamo na mieste chceme vytvoriť s pridávajúcimi sa ľuďmi transparenty a pútače, ktorými chceme presvedčiť prichádzajúcich delegátov SZĽH, že zmena je nevyhnutná! Následne našim aktívnym povzbudzovaním, bubnovaním a tlieskaním chceme upozorniť súčasné vedenie SZĽH, že Slovensko má najlepších fanúšikov na svete no najhoršie vedenie.

Účasť nám prisľúbili aj hokejové osobnosti nášho hokeja, s ktorými bude možné priamo na mieste vecne diskutovať o súčasnej krízovej situácii v našom hokeji. O šiestej hodine večer verejne zopakujeme naše hlavné požiadavky:

 

1. Odstúpenie Igora Nemečka z funkcie prezidenta SZĽH,

2. Odstúpenie Juraja Širokého mladšieho zo všetkých štruktúr v SZĽH ,

3. Zvolenie Richarda Lintnera do funkcie prezidenta SZĽH.

 

Ak tieto požiadavky nebudú vedením vypočuté, sme pripravení zotrvať na mieste celú noc a čakať na voľbu prezidenta SZĽH hokejovými delegátmi z celého Slovenska. Voľba prezidenta sa má začať 25.júna o 10.00.

Situácia v slovenskom hokeji je nejasná až kritická, rovnako ako v ďalších nehokejových aktivitách súčasného hokejového vedenia a jeho pozadia.

Hokej je zrkadlom našej spoločnosti. Spoločnosti,  v ktorej dnes neplatí morálka a vymožiteľnosť práva.

Naši zlatí chlapci nám celé desaťročie prinášali obrovskú radosť, pocit hrdosti v tento štát. Naučili nás veriť vo víťazstvo. S nimi sme sa naučili aj chlapsky prehrať a uznať si vlastné nedostatky.

Naši zlatí chlapci nám po ťažkých ponovembrových rokoch a rozdelení Československa dali nádej vo funkčnosť a zmysluplnosť Slovenska. Vliali nám nádej, že po tvrdom stopercentnom výkone a nezlomnej vôli sa úspech musí dostaviť!

Všetky tieto kladné vlastnosti našich hokejistov však chýbajú súčasnému vedeniu SZĽH.

Verejne vyhlasujeme a sľubujeme, že neodídeme, kým pred nás nepredstúpi novozvolený prezident SZĽH.

Touto podporou chceme aspoň z časti splatiť našim "zlatým" chlapcom dlh za roky hrdosti byť Slovákom.

Zároveň prosíme celé Slovensko o podporu vo forme kresieb, plagátov, pútačov. Chýbajú nám stany, spacáky, ozvučenie protestu. Najväčšiu radosť nám však urobíte svojou osobnou účasťou.

Zdieľanie vyhlásenia cez web, podpisové aktivity, likovanie, komentovanie situácie cez média sú prospešné, ale nič nemenia.

Jedine osobnou účasťou môžete zmeniť slovenský hokej. Ak nedokážeme zmeniť pomery v hokeji, ktorý už presiahol rozmer športu, nedokážeme zmeniť Slovensko.

zmen hokej

 

Organitátori protestu:

František Debnár - Fanúšik Slovenského hokeja

František Žrobek - Fanklub Poprad
Dušan Vilem - Fanklub Košice
Marek Boka - Michalovské noviny
Lukáš Jančisko -  Fanklub Michalovce
Lukáš Martinčák - Fanklub Michalovce
Mária Bujalošová - Fanclub Košice
Milan Nedelka - Fanklub Piešťany
Ivan Mika - Hokejový klub Snina
Martin Timko - Hokejový klub Sobrance

boka