Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Medzinárodný deň pamiatok

intro-janosikovaZEMPLÍNSKE MÚZEUM MICHALOVCE organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Vás pozýva dňa 19. apríla pri príležitosti MEDZINÁRODNÉHO DŇA PAMIATOK v priestoroch portrétnej sály Zemplínskeho múzea na prednáškové dopoludnie.

 

Program:

 

09:00 – 09:30 Ing. Jaroslav Gorás: Michalovce na starých mapách

 

09:35 – 10:10 Mgr. Dana Barnová: Krajina Zemplína

 

10:15 – 10:45 Ing. Tibor Vongrey: Bobor vodný na Zemplíne

 

10:50 – 11:20 Ing. Matej Repeľ: Vodné vtáctvo dolného Zemplína a jeho ochrana

Počas podujatia bude sprístupnená výstava skameneného dreva „Skamenení svedkovia treťohôr“