Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Výstava Ikony súčasných českých a moravských ikonopiscov

V predvianočnom čase pripravilo Zemplínske múzeum v Michalovciach v spolupráci s  Občianskym združením Pravoslávna Makovica výstavu ikon súčasných českých a moravských ikonopiscov v termíne od 6. 12. 2011 – 23.12. 2011 vo výstavných priestoroch ZM.

V Českej republike od polovice 90. rokov 20.stor. pracovalo niekoľko ikonopiscov, prevažne českej národnosti, ktorí sa vyučili v ruských, gréckych alebo srbských ikonopisných školách a pravoslávnych kláštoroch. Okrem nich v Čechách pracujú aj rumunskí ikonopisci, ikonopisci z Ruska, Srbska, Grécka, Albánska a Bulharska. Svoje ikony vo výstavných priestoroch Zemplínskeho múzea predstavujú  mníšky Kateřina a Feličitás z Kláštora Zosnutia presvätej Bohorodičky vo Vilémove, ikonopisci Jana Dorka Drdová, Jana Baudišová, Ludmila Juzová, Iveta Kadlecová, Sylvia Novotná, Cornel Teofil Pop a Lenka Vlková. Jedná sa o súčasné ikony, ktoré boli vytvorené podľa predlôh byzantských ikon 11. - 14. storočia, ukrajinských a ruských ikonopisných vzorov 10. – 16. storočia, podľa ikon Theofana Gréka (14. stor.), Andreja Rubľova (15. stor.), Theofana Krétskeho (1. polovica 16. stor.), ale tiež podľa vlastnej invencie a obrazotvornosti.

Vystavujúci českí a moravskí ikonopisci sa združili v roku 2006 pri príprave prvej výstavy v pamätnom Tetíne, kde mučeníckou smrťou zomrela svätá mučenica Ľudmila, česká kňažná. Nasledovala výstava v Pamätníku hrdinov heydrichiády pri Pravoslávnom katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Prahe, ktorá sa konala v roku 2007. Týmito výstavami bol zahájený celý reťazec výstav na rôznych miestach Českej republiky. Pod patronátom metropolitu Pravoslávnej cirkvi v Českých krajinách a na Slovensku Kryštofa bol v minulom roku na sviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke zahájený ďalší cyklus výstav, zameraný na české a moravské pravoslávne chrámy a cirkevné obce, ktorý má v tomto roku pokračovanie na Slovensku.

36 ikon tejto putovnej výstavy vytvorených českými a moravskými ikonopiscami v rokoch 2002 – 2011 bolo doposiaľ prezentovaných v múzeách a galériách východného Slovenska : vo Svidníku, v Bardejove, Starej Ľubovni, Spišskej Novej Vsi, Prešove, Snine a tentoraz  do 23.12.2011 v Michalovciach.

ikony