Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Zemplínska knižnica

LITERÁRNA NOC

Dovoľujeme si Vás pozvať do Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického na na verejné čítanie venované životu a tvorbe T.J.Moussona - maliara Zemplína

LITERÁRNA NOC


dňa 11.mája 2011/streda/ od 18.00 - do 20.00 hod.

v priestoroch kaplnky sv.Antona Paduánskeho /na Hrádku/.

Čítať budú významní predstavitelia spoločenského a kultúrneho života nášho mesta.

Podujatie sa koná pod záštitou primátora Viliama Záhorčáka a je jedným zo sprievodných podujatí venovaných 100. výročiu príchodu T.J. Moussona do Michaloviec.

Spoluorganizátori: Hvezdáreň v Michalovciach, Zemplínske múzeum v Michalovciach

a ZŠ T.J.Moussona.

Stránka 11 z 11