Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Štúrov Zvolen

 piyd647h7cpryohv zmensena

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pripravuje ďalší ročník regionálnej súťaže v rétorike pod názvom Štúrov Zvolen. Uskutoční sa v galérii Zemplínskeho osvetového strediska 10. mája 2017. Jej poslaním  je rozvíjať verbálno – komunikačné zručnosti, formovať vzťah detí a mládeže k rodnému jazyku.

Táto súťaž učí deti zvládnuť prejav pred publikom, zlepšiť si svoje rétorické schopnosti a v neposlednom rade aj skvalitniť rečový prejav.

Súťaží sa v troch vekových kategóriách, odstupňovaných vekom. Najmladší súťažiaci sa popasujú s prerozprávaním vyžrebovanej rozprávky a jej dotvorením podľa vlastnej fantázie.

Starší žiaci a študenti si okrem doma pripravenej voľnej témy (úvaha, výklad) vyžrebujú jednu z tém, ktorú pretavia do slávnostnej reči, kultúrno-spoločenského alebo agitačného prejavu..

Pozitívom tejto súťaže je, že prebúdza, nabáda a dáva priestor deťom a mladým ľuďom k vyjadreniu vlastného názoru a k rozvoju fantázie.

Víťazi jednotlivých kategórií budú náš okres reprezentovať na celoslovenskom kole 6. - 7. júna 2017 vo Zvolene.