Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

ZOS pripravuje tvorivé dielne pre moderátorov „TAJOMSTVO MODEROVANIA“

Zemplínske osvetové stredisko – kultúrne zariadenie KSK pripravuje tvorivé dielne pre moderátorov do 25 rokov pod názvom „TAJOMSTVO MODEROVANIA“, ktoré sa uskutoční 21. októbra 2016 o 9. 00 hodine v klubovni Zemplínskeho osvetového strediska.
tajomstvomoderrovania
Tvorivé dielne mladých moderátorov pomáhajú mladým talentovaným ľuďom so záujmom o moderovanie pri zdokonaľovaní, zviditeľnení a aj samotnom uplatnení, obohacovaní a rozvoji tvorivosti. Tvorivo sa budeme venovať vzdelávaniu a tréningu. Súčasťou tvorivej dielne budú teoretické a praktické cvičenia, na základe ktorých si účastníci uvedomia previazanosť neverbálnej zložky s verbálnym prejavom. Precvičia si artikuláciu, prácu s dychom a moduláciu hlasu.

Zámerom je aj napomôcť kultivovať jazykový prejav na území KSK, ktorý je poznačený dialektom, aj za účelom skvalitnenia jazykového prejavu pri verejných vystúpeniach.

Lektorom tvorivých dielní bude moderátor, redaktor, režisér a scenárista Mgr. Peter Navrátil.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.