Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

ZOS pozýva na regionálnu súťažnú výstavu AMFO 2016

Zemplínske osvetové stredisko Michalovce organizuje v týchto dňoch regionálnu súťažnú výstavu AMFO 2016, ktorej otvorenie a vyhodnotenie sa uskutoční 5. mája 2016 o 16,00 hod. v priestoroch galérie Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach.
amfo
Amfo je najstaršia a najprestížnejšia celoštátna súťaž v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Svojim charakterom je to trojstupňová postupová súťažná výstava neprofesionálnej fotografie. Je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových kategóriách. Okrem vekovej kategorizácie sa súťaž ďalej delí na: čiernobielu fotografiu, farebnú fotografiu a multimediálnu prezentáciu.
 
Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vytvára priestor na fotografické dokumentovanie a umelecké stvárnenie skutočnosti, na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, jednotlivcov i kolektívov.

Do okresného kola, ktoré potrvá do 17. mája 2016 sa zapojilo 18 autorov. Najlepšie ocenené fotografie postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 29. júna 2016 v Košiciach.