Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

ZOS pozýva na regionálnu postupovú súťažnú výstavu prác neprofesionálneho výtvarného umenia

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach pozýva na regionálnu postupovú súťažnú výstavu prác neprofesionálneho výtvarného umenia okresov Michalovce a Sobrance pod názvom Tvorba 2016. Vernisáž výstavy sa uskutoční 7. apríla 2016 o 16.00 hod. v galérii Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach.

TVORBA 2016

     Tvorba je postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby, určená pre mládež od 15 rokov a dospelých. Súťaž sa vyhlasuje a realizuje každoročne a nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, kombinovanej technike, plastike, úžitkovej tvorbe, v prácach intermediálneho charakteru, v počítačovej grafike a v samostatnej súťažnej kategórii D – insita, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov.

     „Súťaž tohto typu dáva možnosť voľby výberu žánru, techniky a námetu. Je to zaujímavá mozaika nielen výtvarných diel, ale i charakterov, pováh a osobností ich tvorcov“, uviedla pracovníčka ZOS Michalovce Marianna Chvastová.

     Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum a poznáme ju pod názvom Výtvarné spektrum. Na úrovni kraja ju poznáme pod názvom Košická paleta. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti jednotlivcov alebo členov združení, klubov, spolkov a amatérskych výtvarníkov.