Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Pozvánka na 62. Hviezdoslavov Kubín

Oživovať napísané posolstvo kníh, odkrývanie všetkých krás slovenskej reči, to je hlavnou úlohou tejto súťaže v umeleckom prednese.

Detašované pracovisko Sobrance Zemplínskeho osvetového strediska – kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja organizuje 22. marca 2016 okresnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Súťaže sa zúčastnia mladí recitátori základných škôl sobranského okresu.

Odmenou pre víťazov bude postup do krajského kola tejto súťaže pod názvom Metamorfózy slova, ktoré sa uskutočnia 2. – 4. mája 2016 v Michalovciach.

Hviezdoslavovu nadčasovosť udržiavame všetci, ktorí pripravujeme detí a mládež na takéto umelecké súťaže, ktoré sú istou formou kultúrneho zápolenia“ – povedala riaditeľka Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach Eva Raffayová.

Dúfame, že sa táto snaha organizátorov, ako aj súťažiacich stane silným magnetom pre vďačné auditórium, ktoré odmení účinkujúcich cenou pre umelca tou najväčšou – potleskom
 
so