Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Michalovský Pegas pristal v rukách ocenených

pegas„Je dôležité poznať smer, ale dôležitejšie je nebáť sa ísť.“ Správnym smerom sa uberajú aj jednotlivci a kolektívy, ktorým budú za ich šikovnosť, pracovitosť a vytrvalosť odovzdané ocenenia Čin roka 2016. Stalo sa tak v piatok, 7. apríla 2017 o 17.00 hodine v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach. Mesto Michalovce už tradične pripravilo slávnostný galaprogram pod názvom To najlepšie, čo v meste Michalovce máme. Titul Čin roka udeľuje mestské zastupiteľstvo tým jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí v roku 2016 dosiahli mimoriadny výsledok v rôznych oblastiach života.

 

Za uplynulý rok to boli títo jednotlivci - v oblasti kultúry si ocenenie prevezme Mgr. Jana Gombitová, učiteľka v Základnej škole T.J. Moussona. So svojimi žiakmi zo súboru Slniečko sa zúčastnila medzinárodnej tanečnej súťaže v Písku v Českej republike. Jej zverenci získali v kategórii jednotlivcov štyri prvé miesta a niekoľko druhých a tretích miest. Získali tiež prvé miesto za choreografiu a postúpili zároveň na majstrovstvá sveta.

 

 

Za realizáciu praktickej enviromentálnej výchovy si plaketu prevezme Mgr. Lenka Paľová zo Základnej školy T.J. Moussona v Michalovciach, ktorá získala cenu ŽIVEL v celoslovenskej súťaži v enviromentálnej výchove. Ako koordinátorka sa podpísala aj pod rovnaké ocenenie pre Základnú školu T.J.Moussona.

Medzi ocenené kolektívy patria - v oblasti výstavby si prevezmú cenu investori, projektanti a zhotovitelia troch objektov, ktoré skrášlili naše mesto v uplynulom roku. Jedná sa o rekonštrukciu modernizáciu, prístavbu a nadstavbu Hasičskej stanice v Michalovciach, výstavbu novej Veterinárnej kliniky ANIMAL na Masarykovej ulici a treťou významnou a ocenenou stavbou sa stáva rekonštrukcia Hvezdárne – stavebné úpravy Moussonovho domu a priľahlého parku.

 

V oblasti športu v uplynulom roku Mesto Michalovce veľmi výrazne reprezentovali viaceré kolektívy. Ocenenie Čin roka udelilo plénum Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dvom ženským kolektívom, ktoré dosiahli najvýraznejší úspech - IUVENTA Michalovce a ženy MFK

Zemplín Michalovce. Náš hádzanársky ženský klub sa v roku 2016 stal víťazom WHIL, víťazom Slovenského pohára a stali sa aj majsterkami Slovenska. Ženy MFK Zemplín v uplynulom roku zvíťazili v II. lige skupiny Východ a postúpili do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže.

 

V oblasti kultúry si okrídleného Pegasa prevezme Detský spevácky zbor PRO MUSICA, ktorý nás úspešne reprezentoval na svetovej súťaži v Benátkach v Taliansku a získal prvé miesto v kategórii sakrálnych skladieb a striebornú medailu v kategórii detských a mládežníckych speváckych zborov. Plaketu v oblasti kultúry si prevezme aj desaťčlenné družstvo žiačok výtvarného odboru Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici, za získanie hlavnej ceny Grand Prix na Medzinárodnej výtvarnej súťaži Gold Europe Praha2016. V kategórii školstvo si plaketu a sochu Michalovského Pegasa prevezme Základná škola, Okružná 17, Michalovce za ocenenie Najúspešnejšia škola v športových súťažiach na Slovensku.