Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

MLÁDEŽ SPIEVA 2017

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach je z poverenia Národného osvetového centra a Košického samosprávneho kraja organizátorom Krajskej súťažnej  prehliadky detských speváckych zborov -  Mládež spieva 2017.  Krajská súťažná prehliadka sa bude konať v priestoroch Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach 7.4.2017.

ascujrxq3cz5jgej zmensena

Celoštátne kolo sa uskutoční 8. - 10. júna 2017 v Prievidzi. V roku 2017 oslávia svoje jubileum traja významní slovenskí skladatelia: Ladislav Burlas, Milan Novák a Ivan Hrušovský. Poradný zbor Národného osvetového centra pre zborový spev preto rozhodol, že podujatie Mládež spieva 2017 bude venované práve týmto trom skladateľom a ako povinnú skladbu na nacvičenie zvolil akúkoľvek pieseň, ktorej autorom je Ladislav Burlas, Milan Novák alebo Ivan Hrušovský.

     Do postupovej súťaže môžu zapojiť aj mládežnícke spevácke zbory. Tieto môžu vystúpiť nesúťažne a ich dirigentom ponúkame možnosť zúčastniť sa rozborového a hodnotiaceho seminára, kde im odborná porota poradí v ich ďalšom smerovaní.

     Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.