Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

ZOS v Michalovciach pripravuje divadelný workshop

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach pripravuje divadelný workshop pod názvom „Úvod do tvorby javiskového diela“. Vzdelávacie podujatie je pre vedúcich detských divadelných kolektívov a pedagógov literárno – dramatických krúžkov so zameraním na tvorivú dramatizáciu.

workshop

Zameriame sa na herecké cvičenia, ktoré tvoria prípravu herca na predstavenie, prácu s rekvizitou, so situáciami a vytváranie tvorivých etúd, ktoré sú základom pri tvorbe divadelného predstavenia. Prostredníctvom tvorivých dielní s odborným lektorom budú mať účastníci príležitosť získať hlbšie a profesionálnejšie znalosti z oblasti divadla a jej stvárnenia v javiskovej forme. Lektorkou tvorivých dielní bude Mgr. Martina Doričová, ktorá sa venuje detskému a mládežníckemu divadlu.

Uskutoční sa 1. apríla 2017 o 9:00 – 13:00 v galérii Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach. Účastnícky poplatok 5€, v cene je zahrnutý občerstvenie.

Tešíme sa na Vás!