Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Obrovské obrazy v Subterene s malými detailami

Plusmínus, takto nazval svoju výstavu autor Slavomír Durkaj, ktorá tvorí retrospektívu z jeho maliarskej tvorby. Metaforicky zachytáva reálne, nebezpečné aktivity pozorované v jeho okolí, médiách či dokonca vyplývajúceho z vlastného investigatívneho výskumu a dopĺňa ich o vízie a predpovede neodkladne nasledujúcich zmien.

13

Autor svoje nápady čerpá z momentálnej situácie, z toho čo sa už udialo a čo ho práve zaujíma. Jeho obrazy sú akýmisi absurdnými surrealistickými kolážami, kde do krajinných scén vkladá vrstvy časových pásov s figúrami tvoriacimi dej, plynúcimi všetkými smermi. Znázorňuje na nich detaily napríklad ľudských tiel, chemických značiek či zvierat ako sú odkazy a symboly vedúce k danému problému. V niektorých dielach vyjadruje znečistené prostredie, ktoré sa prenáša na ľudí, zvieratá a ďalšie predstavujú spoločnosť v akej žijeme a ako ju vysvetľujú teoretici.

Slavomír Durkaj je čerstvým absolventom Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Dlhodobo sa venuje pozorovaniu a kritike globálnej, spoločensko – kultúrnej a ekologickej situácie. Jeho diela sú zastúpené v zbierke ARTBANKA MUSEUM OF YOUNG ART Praha.

Foto,text: Martina Králiková