Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Nieje tu západ slnka, tatry, ani holá žena na koni- vernisáž výstavy

3c56a523114ece31cb802d6d000672d8Pozývame vás na ďalši umelecký večer zo série prezentovania mladých výtvarných umelcov.svoje diela predstavia výtvarníčky z Košíic - Monika Vrancová + Alex Bočeková. výstava má názov - Nieje tu západ slnka, tatry, ani holá žena na koni po vernisáži after party - experimentálna hudba Alex Bočeková a Monika Vrancová študujú v ateliéri grafiky.

Alex Bočeková : Vo svojich fotografiách a videách vychádza predovšetkým zo seba, z vlastných myšlienkových pochodov. Upriamuje sa na vzťahy medzi osobnosťami jednej mysle. Tieto vzťahy majú rôzne podoby od vášne po násilie a sarkazmus. Inšpiruje ju ľudské racio a jeho reflexia a schopnosť protirečiť si. Vo viacerých prácach sa venuje vlastnej identite čo tiež súvisí s témou dav
verzus jednotlivec.

Monika Vrancová : Vo svojej tvorbe spája grafické a maliarske prístupy. Zameriava sa na podvedomí a vedomí svet mysle a jeho temnejšiu stránku, ktorú transformuje do podoby "temného lesa". Tento zastupuje smútok, strach, rozpad, niekedy až krásu smrti. Inšpirujú ju archeologické prístupy, čo najviac využíva pri práci so sadrokartónom. (rýpanie, rezanie, strhávanie vrstiev a "hľadanie pod povrchom")