Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Pozývame Vás na vernisáž výstavy Milan Ladyka

introladykaAutor rozvíja rukopis noža (nožníc) a výtvarné vyjadrovacie možnosti papierovej koláže v prostredí súčasných fenoménov ako sú film, fotografia, grafický dizajn apod. V záplave vizuálneho materiálu prevažne fotografickej povahy tak reaguje na motívy, s ktorými dnešný človek prichádza bežne do styku aj vplyvom počítačovej techniky a internetu.

 

Neosobné či virtuálne, alebo hoci aj javy zo svojho blízkeho okolia spája s vlastnou skúsenosťou, ktorá má v bezprostrednom zaobchádzaní s papierom podobu redukcie tvarov a prvkov na to najpodstatnejšie. Škála farieb obmedzená na základné odtiene kolorovaných papierov pripomína farebné sample kombinované podľa vnútorného koloristického kľúča. Podľa tendencie fauistického videnia sveta v čistých farbách kladie dôraz na ich výrazovú hodnotu a harmóniu. Vo svojich prácach rešpektuje základné estetické kategórie, no rovnako aj „chyby krásy“ obrazovej predlohy v snahe o prepojenie obrazu so životom, čo podčiarkuje aj využívanie techniky dekoláže. Plošné dielo, ktoré vlastne vzniká mimo plochy naberá reliéfny a pri vyrezávaní tvarov z papierových blokov až sochársky ráz. Celkový multižánrový prejav, ktorý možno vystopovať od pop-artových až po minimalistické polohy zjednocuje hranatý, ležérny ale zároveň sebaistý rukopis. Od kresieb, kde autor zobrazuje samotné ostružliny farbičiek na pozadí prekreslenej fotografie alebo čarbaníc, cez maľby, kde sú predlohou práve koláže, možno vystopovať snahu o autentickosť, demýtizáciu vysokej mytológie umenia a tragikomický nadhľad, cez ktorý reflektuje okolitú skutočnosť.

koncerta

ladyka