Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Herliansky gejzír - národná prírodná pamiatka

Je unikátom medzi gejzírmi. Bol aktivovaný umelo, vrtom hlbokým 404,5 metra. Od klasických gejzírov sa odlišuje nízkou teplotou vody, pretože je situovaný v oblasti so skoncenou vulkanickou cinnostou. Erupciu gejzíra spôsobuje oxid uhlicitý ( CO2 ). Gejzír v súcasnosti strieka do výšky 15 - 20 metrov s periódou 32 - 34 hodín, erupcia trvá 25 minút.

Priemerná výdatnost je 25 - 30 litrov vody za sekundu. Je vyhlásený za chránený prírodný výtvor. Gejzír sa nachádza v historickom parku s cennými drevinami a historickými budovami. Pri striekaní je mineralizovanou vodou vynášaný ílovitý sediment, ktorý obsahuje viaceré minerály. V súcasnosti postupne stráca na sile a cas medzi erupciami sa predlžuje. Gejzír sa nachádza 28 km východne od Košíc, na okraji Košickej kotliny v starom kúpelnom areáli kúpelov Herlany - Rankovce.

Najbližšia erupcia sa očakáva 8.11. 2011 medzi  00,00 - 02,00 hod.


herlany

Čas erupcie sa predpokladá podľa poslednej známej erupcie a je vypočítavaný v intervale 36-38 hod.Herlianský gejzír je prírodný úkaz aktivovaný ľudskou činnosťou,ale jeho samotná činnosť-erupcia je ovplyvňovaná samotnou prírodou a preto čas erupcie,ktorý je vypočítavaný podľa poslednej erupcie je orientačný.Prosíme navštevníkov, ktorí majú záujem vidieť tento jedinečný výtvor prírody a človeka ,aby boli trpezliví a počítali s tým ,že skutočný čas erupcie gejzíru sa môže posunuť,ale erupcia môže nastať aj skôr.Dĺžka erupcie je  25 minút.

(oh)